[Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Новитѣ схващания на ученика. Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. Година IV (1924–1925 г.). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 384 с. ISBN 954-9589-87-0.

 1. Новитѣ схващания на ученика
  19 октомври 1924 г. [опис]

 2. Природа и геометрия
  26 октомври 1924 г. [опис]

 3. Възпитателната сила на страданието
  2 ноември 1924 г. [опис]

 4. Условия, лежащи в триѫгълника
  9 ноември 1924 г. [опис]

 5. Каква роль играят противорѣчията в живота. Влияние на планетитѣ
  16 ноември 1924 г. [опис]

 6. Свѣтлина и знание. Музика
  23 ноември 1924 г. [опис]

 7. Съсредоточение
  30 ноември 1924 г. [опис]

 8. Великата погрѣшка
  7 декември 1924 г. [опис]

 9. Що е единица. Числа и дѣйствия
  14 декември 1924 г. [опис]

 10. Божественото буталце
  21 декември 1924 г. [опис]

 11. Законътъ на внушението. Законъ за равновѣсието
  28 декември 1924 г. [опис]

 12. Насока и направление на енергията
  4 януари 1925 г. [опис]

 13. Квадратурата на крѫга
  11 януари 1925 г. [опис]

 14. Възможното у Бога, възможното у човѣка. Двѣтѣ възможности
  18 януари 1925 г. [опис]

 15. Изпититѣ на ученика. Житното зърно
  25 януари 1925 г. [опис]

 16. Чуднитѣ прѣдположения
  1 февруари 1925 г. [опис]

 17. Новото възпитание и самовъзпитание
  8 февруари 1925 г. [опис]

 18. Високитѣ места и чистиятъ въздухъ
  15 февруари 1925 г. [опис]

 19. Най-важното
  22 февруари 1925 г. [опис]

 20. Честностьта
  1 март 1925 г. [опис]

 21. Равностранниятъ триѫгълникъ
  8 март 1925 г. [опис]

 22. Вдлъбната и изпѫкнала лещи
  15 март 1925 г. [опис]

 23. Слънчевитѣ трансформатори
  29 март 1925 г. [опис]

 24. Законътъ на внушението
  5 април 1925 г. [опис]

 25. Влияние на вѫтрѣшната свѣтлина
  12 април 1925 г. [опис]

 26. Успореднитѣ пѫтища
  14 април 1925 г. [опис]

 27. Проявленията на ума
  21 юни 1925 г. [опис]

 28. Смѣна на състоянията
  28 юни 1925 г. [опис]

 29. Прѣходни състояния на съзнанието
  5 юли 1925 г. [опис]

 30. Учтивиятъ човѣкъ
  19 юли 1925 г. [опис]

 31. Свободни движения
  26 юли 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]