[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Лекции на МОК. Младежки окултен клас. Година V (1925–1926). Том I. София, 1929.

  1. Време и сила
    15 ноември 1925 г. [опис]

  2. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление
    22 ноември 1925 г. [опис]

  3. Трите състояния: S, R и T
    29 ноември 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]