[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Пътят на доброто. Младежки окултен клас. X школна година (1930–1931). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 628 с. ISBN 954-9589-52-8.

 1. Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото!
  5 септември 1930 г. [опис]

 2. Светът на правата линия
  12 септември 1930 г. [опис]

 3. Правата и кривата линия. Силата на думата добро
  19 септември 1930 г. [опис]

 4. Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл
  26 септември 1930 г. [опис]

 5. Мироглед и човекът
  10 октомври 1930 г. [опис]

 6. Линии на човешкото лице. Единицата – доброто
  17 октомври 1930 г. [опис]

 7. Посока на движението на световете. Развитие на линиите
  24 октомври 1930 г. [опис]

 8. Правилните отношения. Добрата педагогика
  31 октомври 1930 г. [опис]

 9. Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата
  7 ноември 1930 г. [опис]

 10. Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили
  14 ноември 1930 г. [опис]

 11. Влизане и излизане. Изборът на числата и природата
  21 ноември 1930 г. [опис]

 12. Смяна на енергиите
  28 ноември 1930 г. [опис]

 13. Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове
  5 декември 1930 г. [опис]

 14. Отвън и отвътре. Светлината и мисълта
  12 декември 1930 г. [опис]

 15. Езикът на природата
  19 декември 1930 г. [опис]

 16. Любов и милосердие
  26 декември 1930 г. [опис]

 17. Съединителните нишки на живота
  2 януари 1931 г. [опис]

 18. Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат
  9 януари 1931 г. [опис]

 19. Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание
  16 януари 1931 г. [опис]

 20. Гладът – доброто – разумното слово
  23 януари 1931 г. [опис]

 21. Разумното!
  30 януари 1931 г. [опис]

 22. Методите на самовъзпитанието
  6 февруари 1931 г. [опис]

 23. Три неща са потребни
  13 февруари 1931 г. [опис]

 24. Живот и радост! Принципи на здравето
  20 февруари 1931 г. [опис]

 25. Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата
  27 февруари 1931 г. [опис]

 26. Ханизе
  6 март 1931 г. [опис]

 27. Справедливи!
  13 март 1931 г. [опис]

 28. Езикът на природата
  20 март 1931 г. [опис]

 29. Знание и приложение
  27 март 1931 г. [опис]

 30. Тригон
  3 април 1931 г. [опис]

 31. Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека
  10 април 1931 г. [опис]

 32. Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина
  17 април 1931 г. [опис]

 33. Знание и опитност
  24 април 1931 г. [опис]

 34. Разумното употребление
  1 май 1931 г. [опис]

 35. Обикновени и идейни мисли
  8 май 1931 г. [опис]

 36. Новата епоха
  15 май 1931 г. [опис]

 37. Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. Вътрешното откритие! – Скритите таланти
  22 май 1931 г. [опис]

 38. Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката
  29 май 1931 г. [опис]

 39. Първите отношения
  5 юни 1931 г. [опис]

 40. Двете посоки – В и С
  12 юни 1931 г. [опис]

 41. Свиване и разширение
  19 юни 1931 г. [опис]

 42. Линиите на красотата в природата!
  26 юни 1931 г. [опис]

[подробности по изданието]