[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Закони на доброто. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Закони на доброто
  28 февруари 1930 г. [опис]

 2. Идеалният човек
  7 март 1930 г. [опис]

 3. Дисонанси в живота
  14 март 1930 г. [опис]

 4. Възпитателни методи
  23 март 1930 г. [опис]

 5. Органична и неорганична материя
  28 март 1930 г. [опис]

 6. Огъната плоскост
  4 април 1930 г. [опис]

 7. Хармоничен избор
  11 април 1930 г. [опис]

 8. Направления в живота
  18 април 1930 г. [опис]

 9. Светлина и знание
  25 април 1930 г. [опис]

 10. Показване
  2 май 1930 г. [опис]

 11. Състояние на материята
  9 май 1930 г. [опис]

 12. Линията на живота
  16 май 1930 г. [опис]

 13. Музика и работа
  23 май 1930 г. [опис]

 14. Къртица, славей и пчела
  30 май 1930 г. [опис]

 15. Основна мисъл
  6 юни 1930 г. [опис]

 16. Методи за самовъзпитание
  13 юни 1930 г. [опис]

 17. Работа, музика и мисъл
  20 юни 1930 г. [опис]

 18. Превръщане и съпоставяне
  27 юни 1930 г. [опис]

 19. Освобождаване
  4 юли 1930 г. [опис]

 20. Влияние на светлината и топлината върху човека
  11 юли 1930 г. [опис]

 21. Обикновени, талантливи, гениални и светии
  18 юли 1930 г. [опис]

 22. На езерата
  1 август 1930 г. [опис]

 23. Първият ден
  8 август 1930 г. [опис]

 24. Упътвания и наставления
  15 август 1930 г. [опис]

[подробности по изданието]