[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Закони на доброто. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Закони на доброто. Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). Том II. София, 1940.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Закони на доброто. Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). Том II. София, 1993.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]