[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Двата пътя. Младежки окултен клас (1922). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 159 с. ISBN 954-9589-36-6.

 1. Двата пътя
  24 февруари 1922 г. [опис]

 2. За страха и безстрашието
  1 март 1922 г. [опис]

 3. Методи за укрепване на волята
  8 март 1922 г. [опис]

 4. Качества и проявление на волята
  15 март 1922 г. [опис]

 5. Старият и новият живот
  29 март 1922 г. [опис]

 6. Двете посоки
  5 април 1922 г. [опис]

 7. Закон на движенията
  12 април 1922 г. [опис]

 8. Разбор на думи
  19 април 1922 г. [опис]

 9. Проява на кармическия закон
  26 април 1922 г. [опис]

 10. Красивото в живота
  3 май 1922 г. [опис]

 11. Закон на енергията
  10 май 1922 г. [опис]

 12. Методи за чистене
  17 май 1922 г. [опис]

 13. Страхът и съмнението. Обичта
  24 май 1922 г. [опис]

 14. Връзки на знанието
  31 май 1922 г. [опис]

 15. Мисъл, чувство и действие
  7 юни 1922 г. [опис]

 16. Какво се изисква от ученика
  14 юни 1922 г. [опис]

 17. Скъпоценните камъни
  21 юни 1922 г. [опис]

 18. Прояви на съзнанието
  28 юни 1922 г. [опис]

 19. Положителни и отрицателни сили в ученика
  5 юли 1922 г. [опис]

 20. Възможности
  26 юли 1922 г. [опис]

 21. Деятелност на сърцето
  2 август 1922 г. [опис]

[подробности по изданието]