[Сканирана:] Учителя. Разумният живот. Младежки окултен клас. Година III (1923–1924). Част I. София, Издателство „Бяло Братство“, 1995.

 1. Разумният живот
  21 октомври 1923 г. [опис]

 2. Живите точки в природата
  28 октомври 1923 г. [опис]

 3. Основа на знанието
  4 ноември 1923 г. [опис]

 4. Задачи на истинската наука
  4 ноември 1923 г. [опис]

 5. Превръщане на цветовете
  11 ноември 1923 г. [опис]

 6. Гняв и страх
  18 ноември 1923 г. [опис]

 7. Твърдост, смелост, изпълнителност
  25 ноември 1923 г. [опис]

 8. Пътят на ученика. Основната идея
  2 декември 1923 г. [опис]

 9. Езикът на природата
  16 декември 1923 г. [опис]

 10. Упътвания и образи
  23 декември 1923 г. [опис]

 11. Единицата и вечността
  30 декември 1923 г. [опис]

 12. Отношения между проявите в природата
  6 януари 1924 г. [опис]

 13. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето
  13 януари 1924 г. [опис]

 14. Придобивки на съзнанието
  20 януари 1924 г. [опис]

 15. Трансформиране на енергиите
  27 януари 1924 г. [опис]

 16. Елементи в геометрията
  3 февруари 1924 г. [опис]

[подробности по изданието]