[Сканирана:] Учителя. Разумният живот. Младежки окултен клас. Година III (1923–1924). Част I. София, Издателство „Бяло Братство“, 1995.

Допълнителни бележки:

Поправените рисунки в беседи 2, 4, 5, 12, 13, 16 и 28, а също и добавеният текст в беседа 22 са взети от „Лекции на младежкия окултен клас от Учителя 1923–1924 г., София – III година“ 1 и 2 том; „Издание на просветния комитет“ София, 1926 (27) г.

[съдържание]