[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Отворени форми. Младежки окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том II. София, 1943.

 1. Отворени форми
  8 март 1929 г. [опис]

 2. Периодичност в живота
  15 март 1929 г. [опис]

 3. Азбуката на природата
  5 април 1929 г. [опис]

 4. Истинска опора
  12 април 1929 г. [опис]

 5. Живите линии на съзнанието
  19 април 1929 г. [опис]

 6. Преводи в природата
  26 април 1929 г. [опис]

 7. Външни и вътрешни методи
  3 май 1929 г. [опис]

 8. Добрата дума
  10 май 1929 г. [опис]

 9. Единство в живота
  17 май 1929 г. [опис]

 10. Закон на доволството
  31 май 1929 г. [опис]

 11. Естественото състояние
  6 юни 1929 г. [опис]

 12. Лесно- и мъчнопостижими неща
  14 юни 1929 г. [опис]

 13. Светът на ограниченията
  28 юни 1929 г. [опис]

 14. Обикновено и Божествено съзнание
  5 юли 1929 г. [опис]

 15. Специфичната светлина и топлина
  12 юли 1929 г. [опис]

 16. Верният образ
  26 юли 1929 г. [опис]

 17. Мълчание и говор
  2 август 1929 г. [опис]

 18. Абсолютна и относителна реалност
  9 август 1929 г. [опис]

 19. На планината
  16 август 1929 г. [опис]

[подробности по изданието]