[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Отворени форми. Младежки окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том II. София, 1943.

[съдържание]