[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Допирните точки в природата. Младежки окултен клас. Година II (1922–1923). Том I. София, 1935.

 1. Допирните точки в природата
  4 октомври 1922 г. [опис]

 2. Отличителни качества на волята
  11 октомври 1922 г. [опис]

 3. Психическо наблюдение
  18 октомври 1922 г. [опис]

 4. Отличителните черти на живота
  25 октомври 1922 г. [опис]

 5. Нагласяване на силите
  1 ноември 1922 г. [опис]

 6. Хармонизиране на енергиите
  8 ноември 1922 г. [опис]

 7. Предназначение на дихателната система
  22 ноември 1922 г. [опис]

 8. Единство на съзнанието
  29 ноември 1922 г. [опис]

 9. Закон за съотношение
  13 декември 1922 г. [опис]

 10. Самоопределение
  20 декември 1922 г. [опис]

 11. Признаци на проявеното човешко съзнание
  27 декември 1922 г. [опис]

 12. Прояви на съзнанието
  3 януари 1923 г. [опис]

 13. Окултна страна на живота
  10 януари 1923 г. [опис]

 14. Установени мерки
  17 януари 1923 г. [опис]

 15. Гордост и тщеславие
  24 януари 1923 г. [опис]

[подробности по изданието]