[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Допирните точки в природата. Младежки окултен клас. Година II (1922–1923). Том I. София, 1935.

[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Допирните точки в природата. Младежки окултен клас. Година II (1922–1923). Том I. София, 1994.

[съдържание]