[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Лекции на МОК. Младежки окултен клас. Година III (1923–1924). Томове I, II, III, IV и V. София, 1927.

 1. Разумният живот
  21 октомври 1923 г. [опис]

 2. Живите точки в природата
  28 октомври 1923 г. [опис]

 3. Основа на знанието
  4 ноември 1923 г. [опис]

 4. Задачи на истинската наука
  4 ноември 1923 г. [опис]

 5. Превръщане на цветовете
  11 ноември 1923 г. [опис]

 6. Гняв и страх
  18 ноември 1923 г. [опис]

 7. Твърдост, смелост и изпълнителност
  25 ноември 1923 г. [опис]

 8. Пътят на ученика
  2 декември 1923 г. [опис]

 9. Езикът на природата
  16 декември 1923 г. [опис]

 10. Упътвания. Образи
  23 декември 1923 г. [опис]

 11. Единицата и вечността
  30 декември 1923 г. [опис]

 12. Отношения между проявите в природата
  6 януари 1924 г. [опис]

 13. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето
  13 януари 1924 г. [опис]

 14. Придобивки на съзнанието
  20 януари 1924 г. [опис]

 15. Трансформиране на енергиите
  27 януари 1924 г. [опис]

 16. Елементи в геометрията
  3 февруари 1924 г. [опис]

 17. Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието
  10 февруари 1924 г. [опис]

 18. Морални чувства
  17 февруари 1924 г. [опис]

 19. Моралният тип
  24 февруари 1924 г. [опис]

 20. Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите
  2 март 1924 г. [опис]

 21. За свободата
  9 март 1924 г. [опис]

 22. Движение на енергиите. Закон за поляризиране
  16 март 1924 г. [опис]

 23. Мощните сили на разумната воля
  23 март 1924 г. [опис]

 24. Добрите навици
  30 март 1924 г. [опис]

 25. Добрата страна на страданията. Чистотата
  6 април 1924 г. [опис]

 26. Търпение
  13 април 1924 г. [опис]

 27. Предаване на мислите. Музикалност
  20 април 1924 г. [опис]

 28. Съграждане на доброто
  27 април 1924 г. [опис]

 29. Психически наслоявания. Закон за примирение
  4 май 1924 г. [опис]

 30. Млади и стари
  11 май 1924 г. [опис]

 31. Противоречията като необходимост при всяко растене
  18 май 1924 г. [опис]

 32. Малки придобивки в живота
  25 май 1924 г. [опис]

[подробности по изданието]