[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Влияние на светлината и на тъмнината. Младежки окултен клас. Година V (1925–1926). Том II. София, 1937.

 1. Влияние на светлината и на тъмнината
  6 декември 1925 г. [опис]

 2. Символи в природата
  13 декември 1925 г. [опис]

 3. Приложение на символите
  20 декември 1925 г. [опис]

 4. Пълнене и празнене
  27 декември 1925 г. [опис]

 5. Десет думи
  3 януари 1926 г. [опис]

 6. Действие и противодействие
  10 януари 1926 г. [опис]

 7. Изваждане
  17 януари 1926 г. [опис]

 8. Гласни и съгласни букви
  24 януари 1926 г. [опис]

 9. Математически задачи
  31 януари 1926 г. [опис]

 10. Реални величини
  7 февруари 1926 г. [опис]

 11. Микроскопически добрини
  14 февруари 1926 г. [опис]

 12. Изразително лице
  21 февруари 1926 г. [опис]

 13. Страдание, търпение, опитност и знание
  28 февруари 1926 г. [опис]

 14. Духовна мекота
  7 март 1926 г. [опис]

 15. Форми на съзнанието
  14 март 1926 г. [опис]

[подробности по изданието]