[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Влияние на светлината и на тъмнината. Младежки окултен клас. Година V (1925–1926). Том II. София, 1937.

[съдържание]