[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Живот, светлина и сила. Младежки окултен клас. Двадесета година (1940–1941). Том II. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 272 с. ISBN 954-9589-11-0.

 1. Живот, светлина и сила
  14 февруари 1941 г. [опис]

 2. Отношение на цялото и частите
  21 февруари 1941 г. [опис]

 3. Музикални тонове
  28 февруари 1941 г. [опис]

 4. Силното число
  14 март 1941 г. [опис]

 5. Обикновен, талантлив и гениален
  21 март 1941 г. [опис]

 6. Гениална воля
  28 март 1941 г. [опис]

 7. Числата
  4 април 1941 г. [опис]

 8. Три важни неща
  11 април 1941 г. [опис]

 9. Свободен човек
  18 април 1941 г. [опис]

 10. Самовъзпитание и самообразование
  25 април 1941 г. [опис]

 11. Правата мисъл
  2 май 1941 г. [опис]

 12. Неразбраното и разбраното
  9 май 1941 г. [опис]

 13. Правилни съотношения
  16 май 1941 г. [опис]

 14. Благодарност
  23 май 1941 г. [опис]

 15. Новият морал
  6 юни 1941 г. [опис]

 16. Добро, справедливо и разумно
  13 юни 1941 г. [опис]

 17. Скръб и радост
  20 юни 1941 г. [опис]

 18. Тангентално и обкръжаващо
  27 юни 1941 г. [опис]

 19. Реална мисъл
  4 юли 1941 г. [опис]

 20. Механически, органически и психически процеси
  11 юли 1941 г. [опис]

[подробности по изданието]