[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Най-лесното. Младежки окултен клас. Двадесета година (1940–1941). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 280 с. ISBN 954-9589-10-2.

 1. Най-лесното
  27 септември 1940 г. [опис]

 2. Цяло и част
  4 октомври 1940 г. [опис]

 3. Даване и вземане
  1 ноември 1940 г. [опис]

 4. Проводници
  8 ноември 1940 г. [опис]

 5. Обработване
  22 ноември 1940 г. [опис]

 6. Реално и привидно
  29 ноември 1940 г. [опис]

 7. Трите връзки
  6 декември 1940 г. [опис]

 8. Математически отношения
  13 декември 1940 г. [опис]

 9. Обикновен, талантлив, гениален
  20 декември 1940 г. [опис]

 10. Едно, две, три
  27 декември 1940 г. [опис]

 11. Превъзмогване
  3 януари 1941 г. [опис]

 12. Чистене съзнанието
  10 януари 1941 г. [опис]

 13. Малки правила
  17 януари 1941 г. [опис]

 14. Метафизични разсъждения
  24 януари 1941 г. [опис]

 15. Голямата привилегия
  7 февруари 1941 г. [опис]

[подробности по изданието]