[Преписана:] Дуно, Беинса. Права обхода и права постъпка. Младежки окултен клас. Лекции от XIII и XIV година (1934–1935). Първо издание. София, ЕТ „Дали“, 2003. 336 с. ISBN 954-9589-71-4.

 1. Права обхода и права постъпка
  24 август 1934 г. [опис]

 2. Перпендикулярни движения
  31 август 1934 г. [опис]

 3. Вдлъбнати и изпъкнали линии
  14 септември 1934 г. [опис]

 4. Силните и слабите степени
  28 септември 1934 г. [опис]

 5. Орехът и орехчето
  19 октомври 1934 г. [опис]

 6. Правият ъгъл отвътре
  26 октомври 1934 г. [опис]

 7. Погрешка и спънка
  4 януари 1935 г. [опис]

 8. Двата университета
  8 март 1935 г. [опис]

 9. Най-младият в света
  15 март 1935 г. [опис]

 10. Да мисли
  22 март 1935 г. [опис]

 11. Разрешените задачи
  3 май 1935 г. [опис]

 12. Органически, духовни и умствени сили в човека
  10 май 1935 г. [опис]

 13. Условия и възможности
  17 май 1935 г. [опис]

 14. Фа–фа диез
  31 май 1935 г. [опис]

 15. Малките желания
  7 юни 1935 г. [опис]

 16. Аурата
  14 юни 1935 г. [опис]

 17. Ферменти
  21 юни 1935 г. [опис]

 18. Двата закона
  28 юни 1935 г. [опис]

 19. Двата полюса
  5 юли 1935 г. [опис]

 20. Първата дума
  12 юли 1935 г. [опис]

 21. Двамата спътници
  19 юли 1935 г. [опис]

 22. Незавършени, преходни и завършени процеси
  26 юли 1935 г. [опис]

 23. Отребване, разтопяване, отвяване
  6 септември 1935 г. [опис]

 24. Степени на числата
  13 септември 1935 г. [опис]

[подробности по изданието]