[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Смяна на състоянията. Младежки окултен клас. Деветнадесета година (1939–1940). Том I. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 316 с. ISBN 954-9589-19-6.

 1. Нито близо, нито далече
  22 септември 1939 г. [опис]

 2. Смяна на състоянията
  6 октомври 1939 г. [опис]

 3. Божественият ум, сърце и воля
  13 октомври 1939 г. [опис]

 4. Отмерени отношения
  3 ноември 1939 г. [опис]

 5. Прави и криви линии
  10 ноември 1939 г. [опис]

 6. Разумни отношения
  17 ноември 1939 г. [опис]

 7. Психологически синтез
  24 ноември 1939 г. [опис]

 8. Внушение
  1 декември 1939 г. [опис]

 9. Правото отношение
  8 декември 1939 г. [опис]

 10. Сиромашия и богатство
  15 декември 1939 г. [опис]

 11. Сила, усет, мисъл
  22 декември 1939 г. [опис]

 12. Право, добро, истинно
  29 декември 1939 г. [опис]

 13. Идеален и реален живот
  5 януари 1940 г. [опис]

 14. Млад и стар
  12 януари 1940 г. [опис]

 15. Реалността
  19 януари 1940 г. [опис]

 16. Нови насоки
  26 януари 1940 г. [опис]

 17. Пестене на енергията
  16 февруари 1940 г. [опис]

 18. Разумни основи
  23 февруари 1940 г. [опис]

 19. Новото възпитание
  1 март 1940 г. [опис]

[подробности по изданието]