[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Разумните същества. Младежки окултен клас. XVI година (1936–1937). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 256 с. ISBN 954-9589-65-X.

 1. Разумните същества
  25 септември 1936 г. [опис]

 2. Функции на черния дроб
  2 октомври 1936 г. [опис]

 3. Двете колела
  9 октомври 1936 г. [опис]

 4. Същественото за младите
  16 октомври 1936 г. [опис]

 5. Баща и син
  1 януари 1937 г. [опис]

 6. Което мислиш, става
  8 януари 1937 г. [опис]

 7. Гладни и сити – единение и разединение
  15 януари 1937 г. [опис]

 8. Поводи на мисълта
  22 януари 1937 г. [опис]

 9. Грозота и красота
  29 януари 1937 г. [опис]

 10. Естествена хладина и топлина
  5 февруари 1937 г. [опис]

 11. Прави и криви линии
  12 февруари 1937 г. [опис]

 12. Хигиена на сетивата
  19 февруари 1937 г. [опис]

 13. Съсредоточаване на човешкия ум
  26 февруари 1937 г. [опис]

 14. Двете течения
  5 март 1937 г. [опис]

 15. Мускулно и нервно напрежение
  12 март 1937 г. [опис]

 16. Основите на здравето
  19 март 1937 г. [опис]

 17. Четирите хигиенични правила
  26 март 1937 г. [опис]

[подробности по изданието]