[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Лекции на МОК. Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том I. София, 1927.

 1. Новите схващания на ученика
  19 октомври 1924 г. [опис]

 2. Природа и геометрия
  26 октомври 1924 г. [опис]

 3. Възпитателната сила на страданията
  2 ноември 1924 г. [опис]

 4. Условия, лежащи в триъгълника
  9 ноември 1924 г. [опис]

 5. Ролята на противоречията. Влияние на планетите
  16 ноември 1924 г. [опис]

 6. Светлина и знание. Музика
  23 ноември 1924 г. [опис]

 7. Съсредоточение
  30 ноември 1924 г. [опис]

 8. Великата погрешка
  7 декември 1924 г. [опис]

 9. Що е единица. Числа и действия
  14 декември 1924 г. [опис]

 10. Божествено буталце
  21 декември 1924 г. [опис]

 11. Закон за внушение и закон за равновесие
  28 декември 1924 г. [опис]

 12. Направление на енергиите
  4 януари 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]