[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Божествените условия. Младежки окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том I. София, 1942.

 1. Основна идея
  22 юни 1928 г. [опис]

 2. Закони на красотата
  29 юни 1928 г. [опис]

 3. Дейност и почивка
  24 август 1928 г. [опис]

 4. Гордост и ревнивост
  31 август 1928 г. [опис]

 5. Мъртвата точка
  7 септември 1928 г. [опис]

 6. Външни и вътрешни влияния
  14 септември 1928 г. [опис]

 7. Възможни неща
  21 септември 1928 г. [опис]

 8. Обхода към себе си и към природата
  28 септември 1928 г. [опис]

 9. Творческа линия
  5 октомври 1928 г. [опис]

 10. Закон за постижение
  12 октомври 1928 г. [опис]

 11. Развиване на дарбите
  19 октомври 1928 г. [опис]

 12. Единният
  26 октомври 1928 г. [опис]

 13. Най-високото място
  2 ноември 1928 г. [опис]

 14. Главният фактор
  9 ноември 1928 г. [опис]

 15. Не противи се на злото
  23 ноември 1928 г. [опис]

 16. Дейност и замисъл на природата
  30 ноември 1928 г. [опис]

 17. Хигиена на живота
  7 декември 1928 г. [опис]

 18. Учене и прилагане
  14 декември 1928 г. [опис]

 19. Методи за наблюдение
  21 декември 1928 г. [опис]

 20. Пречупване на светлината
  28 декември 1928 г. [опис]

 21. Наблюдение и интуиция
  18 януари 1929 г. [опис]

 22. Смяна на енергиите
  25 януари 1929 г. [опис]

 23. Значение на смените
  1 февруари 1929 г. [опис]

 24. Магическата пръчица
  8 февруари 1929 г. [опис]

 25. Силата на движенията
  15 февруари 1929 г. [опис]

 26. Закон за действие и противодействие
  22 февруари 1929 г. [опис]

 27. Наука и знание
  1 март 1929 г. [опис]

[подробности по изданието]