[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Божествените условия. Младежки окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том I. София, 1942.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Божествените условия. Младежки окултен клас. Година VIII (1928–1929). Том I. София, 1992.

[съдържание]