[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Великата разумност. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Великата разумност
  23 септември 1932 г. [опис]

 2. Изворите на живота
  30 септември 1932 г. [опис]

 3. Съзнание и свръхсъзнание
  7 октомври 1932 г. [опис]

 4. Граници и възможности
  14 октомври 1932 г. [опис]

 5. Възможности и постижения
  21 октомври 1932 г. [опис]

 6. Постигнати резултати
  28 октомври 1932 г. [опис]

 7. Дадено и установено
  4 ноември 1932 г. [опис]

 8. Контрасти в живота
  11 ноември 1932 г. [опис]

 9. Живот и благо
  18 ноември 1932 г. [опис]

 10. Силата на ума
  25 ноември 1932 г. [опис]

 11. Зависимост в природата
  2 декември 1932 г. [опис]

 12. Музикален път
  9 декември 1932 г. [опис]

 13. Терцата в живота
  16 декември 1932 г. [опис]

 14. Положителното и отрицателното
  23 декември 1932 г. [опис]

 15. Икономия на енергиите
  6 януари 1933 г. [опис]

 16. Отношение между мисли и чувства
  13 януари 1933 г. [опис]

 17. Кратко писмо
  20 януари 1933 г. [опис]

 18. Времето на доброто
  27 януари 1933 г. [опис]

 19. Точка и свобода
  3 февруари 1933 г. [опис]

 20. Отношение между линиите
  10 февруари 1933 г. [опис]

[подробности по изданието]