[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Великата разумност. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Великата разумност. Младежки окултен клас. Година XII (1932–1933). Том I. София, 1949.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Великата разумност. Младежки окултен клас. Година XII (1932–1933). Том I. София, 1994.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]