[Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Божественитѣ условия. Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. VIII година (1928–1929). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2006. 352 с.ISBN 954-9589-97-8. ISBN 978-954-9589-90-9.

 1. Божественитѣ условия
  9 октомври 1927 г. [опис]

 2. Основна идея
  22 юни 1928 г. [опис]

 3. Закони на красотата
  29 юли 1928 г. [опис]

 4. Дейность и почивка
  24 август 1928 г. [опис]

 5. Гордость и ревность
  31 август 1928 г. [опис]

 6. Мъртвата точка
  7 септември 1928 г. [опис]

 7. Външни и вѫтрешни влияния
  14 септември 1928 г. [опис]

 8. Всичко е възможно
  21 септември 1928 г. [опис]

 9. Правилна обхода къмъ себе си и къмъ природата
  28 септември 1928 г. [опис]

 10. Творческата линия на битието
  5 октомври 1928 г. [опис]

 11. Методъ за реализиране на желанията
  12 октомври 1928 г. [опис]

 12. Методи на природата за събуждане на дарбитѣ
  19 октомври 1928 г. [опис]

 13. Единиятъ. Основната идея на живота
  26 октомври 1928 г. [опис]

 14. Най-високото мѣсто. Законъ на икономията въ природата
  2 ноември 1928 г. [опис]

 15. Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“
  9 ноември 1928 г. [опис]

 16. Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение)
  23 ноември 1928 г. [опис]

 17. Деятелность и замисълъ на природата
  30 ноември 1928 г. [опис]

 18. Хигиена на живота
  7 декември 1928 г. [опис]

 19. Учение и прилагане. Господарь и слуга
  14 декември 1928 г. [опис]

 20. Методи за наблюдения. Обикновени и научни
  21 декември 1928 г. [опис]

 21. Тритѣ неизвестни. Пречупване на лѫчите, свѣтлината
  28 декември 1928 г. [опис]

 22. Наблюдение и интуиция
  18 януари 1929 г. [опис]

 23. Смѣна на енергията
  25 януари 1929 г. [опис]

 24. Смяна на състоянията
  1 февруари 1929 г. [опис]

 25. Магическата пръчица
  8 февруари 1929 г. [опис]

 26. Замисълъ на природата
  15 февруари 1929 г. [опис]

 27. Силитѣ на противодействието и законътъ на съпротивлението
  22 февруари 1929 г. [опис]

 28. Наука и знание
  1 март 1929 г. [опис]

[подробности по изданието]