[Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Божественитѣ условия. Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. VIII година (1928–1929). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2006. 352 с.ISBN 954-9589-97-8. ISBN 978-954-9589-90-9.

Бележки от книгата:

Наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.

Бележки от книгата:

Настоящото издание се прави по запазени въ Български Държавенъ архивъ оригинали на беседи отъ Учителя. Уточненията на стенографката сѫ в кръгли скоби и курсивъ. Съ курсивъ безъ крѫгли скоби е обозначенъ рѫкописен текстъ отъ оригинала, който е допълненъ на мѣста, кѫдето стенограмата не е разчетена и е оставено празно мѣсто. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби. Поради липса на оригиналъ, беседи: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та сѫ препечатани отъ първото издание „Божественитѣ условия“ – София 1942 г., силно редактирано отъ Паша Теодорова.

[съдържание]