[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Жива реч. Младежки окултен клас. Година V (1925–1926). Том III. София, 1937.

 1. Жива реч
  21 март 1926 г. [опис]

 2. Добро и свобода
  28 март 1926 г. [опис]

 3. Групиране на сили
  4 април 1926 г. [опис]

 4. Малкото съпротивление
  11 април 1926 г. [опис]

 5. Качества на здравия човек
  18 април 1926 г. [опис]

 6. Работа на съзнанието
  25 април 1926 г. [опис]

 7. Влияние на цветовете
  2 май 1926 г. [опис]

 8. Място на добродетелите
  9 май 1926 г. [опис]

 9. Здраво мислене
  16 май 1926 г. [опис]

 10. Склонности и разнообразие
  23 май 1926 г. [опис]

 11. Окултни познания
  30 май 1926 г. [опис]

 12. Музикално упражнение
  6 юни 1926 г. [опис]

 13. Произход на страданията
  13 юни 1926 г. [опис]

 14. Нови типове
  27 юни 1926 г. [опис]

[подробности по изданието]