[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Жива реч. Младежки окултен клас. Година V (1925–1926). Том III. София, 1937.

[съдържание]