[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Лекции на МОК. Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том V. София, 1928.

 1. Смяна на състоянията
  28 юни 1925 г. [опис]

 2. Преходни състояния на съзнанието
  5 юли 1925 г. [опис]

 3. Учтивият човек
  19 юли 1925 г. [опис]

 4. Свободни движения
  26 юли 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]