[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Противоречия в живота. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Противоречия в живота
  24 май 1922 г. [опис]

 2. Връзки на знанието
  31 май 1922 г. [опис]

 3. Мисъл, чувство и действие
  7 юни 1922 г. [опис]

 4. Изисквания от ученика
  14 юни 1922 г. [опис]

 5. Скъпоценните камъни
  21 юни 1922 г. [опис]

 6. Проява на съзнанието
  28 юни 1922 г. [опис]

 7. Положителни и отрицателни сили
  5 юли 1922 г. [опис]

 8. Възможности
  26 юли 1922 г. [опис]

 9. Деятелност на сърцето
  2 август 1922 г. [опис]

[подробности по изданието]