[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Противоречия в живота. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Противоречия в живота. Младежки окултен клас. Година I (1922). Том II. София, 1934.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]