[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Господар и слуга. Младежки окултен клас. Година XV (1935–1936). Том I. Първо издание. Шумен, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. ISBN 954-9589-12-9

 1. Господар и слуга
  27 септември 1935 г. [опис]

 2. Чувство на сигурност
  4 октомври 1935 г. [опис]

 3. Методи за самовъзпитание
  11 октомври 1935 г. [опис]

 4. Великите музиканти
  18 октомври 1935 г. [опис]

 5. Неизменното в човека
  25 октомври 1935 г. [опис]

 6. Знание и чувствителност
  1 ноември 1935 г. [опис]

 7. Божественият извор
  8 ноември 1935 г. [опис]

 8. Параметафизика
  15 ноември 1935 г. [опис]

 9. Подядане и ощетяване
  22 ноември 1935 г. [опис]

 10. Моралът
  29 ноември 1935 г. [опис]

 11. Същественото
  6 декември 1935 г. [опис]

 12. Неразбраното
  13 декември 1935 г. [опис]

 13. Разнообразието
  20 декември 1935 г. [опис]

 14. Съзнателно говорене
  27 декември 1935 г. [опис]

 15. Двата вида пеене
  3 януари 1936 г. [опис]

 16. Реализираната мисъл
  10 януари 1936 г. [опис]

[подробности по изданието]