[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Светото място. Младежки окултен клас. Година VI (1926–1927). Том II. София, 1938.

 1. Светото място
  13 февруари 1927 г. [опис]

 2. Трите зрънца
  20 февруари 1927 г. [опис]

 3. Здрави връзки
  27 февруари 1927 г. [опис]

 4. Възпитание и самовъзпитание
  6 март 1927 г. [опис]

 5. Реализиране на желанията
  13 март 1927 г. [опис]

 6. Двете страни
  20 март 1927 г. [опис]

 7. Планетни влияния
  27 март 1927 г. [опис]

 8. Скрити сили
  3 април 1927 г. [опис]

 9. Образи на реалността
  10 април 1927 г. [опис]

 10. Справяне
  17 април 1927 г. [опис]

 11. Хигиенични правила
  24 април 1927 г. [опис]

 12. Координиране на силите
  8 май 1927 г. [опис]

 13. Светлият кръг
  15 май 1927 г. [опис]

 14. Седмият кръг на живота
  22 юни 1927 г. [опис]

 15. Хармонични движения
  29 юни 1927 г. [опис]

 16. Трениране
  5 юни 1927 г. [опис]

 17. Типове и образи
  12 юни 1927 г. [опис]

 18. Три посоки
  19 юни 1927 г. [опис]

[подробности по изданието]