[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Светото място. Младежки окултен клас. Година VI (1926–1927). Том II. София, 1938.

[съдържание]