[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Възможности в живота. Младежки окултен клас. XVII година (1937–1938). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 568 с. ISBN 954-9589-22-6.

 1. Възможности в живота
  24 септември 1937 г. [опис]

 2. Възможности на красотата
  1 октомври 1937 г. [опис]

 3. Вътрешна светлина
  8 октомври 1937 г. [опис]

 4. Разумните движения
  15 октомври 1937 г. [опис]

 5. Приближаване и отдалечаване
  29 октомври 1937 г. [опис]

 6. Идеален, реален и материален порядък
  5 ноември 1937 г. [опис]

 7. Съгласуване
  12 ноември 1937 г. [опис]

 8. Организиран и неорганизиран свят
  19 ноември 1937 г. [опис]

 9. Великата работа на водата, въздуха, топлината и светлината
  26 ноември 1937 г. [опис]

 10. Начини на мислене
  3 декември 1937 г. [опис]

 11. Измерения
  10 декември 1937 г. [опис]

 12. Възпитание на чувствата
  17 декември 1937 г. [опис]

 13. Криви и прави линии
  24 декември 1937 г. [опис]

 14. Дишане
  31 декември 1937 г. [опис]

 15. Бъдете щедри
  7 януари 1938 г. [опис]

 16. Противоречията в живота
  14 януари 1938 г. [опис]

 17. Сърцето на природата
  21 януари 1938 г. [опис]

 18. Разумен и неразумен страх
  28 януари 1938 г. [опис]

 19. Законът на хармонията в тялото
  4 февруари 1938 г. [опис]

 20. Мозъчна и симпатична нервна системи
  11 февруари 1938 г. [опис]

 21. Програмата в живота
  18 февруари 1938 г. [опис]

 22. Обич и любов
  25 февруари 1938 г. [опис]

 23. Учение
  11 март 1938 г. [опис]

 24. Излизане, работа, молитва
  18 март 1938 г. [опис]

 25. Законът на музиката
  25 март 1938 г. [опис]

 26. Отворени и затворени очи
  1 април 1938 г. [опис]

 27. Импулсът
  8 април 1938 г. [опис]

 28. Няколко въпроса
  22 април 1938 г. [опис]

 29. Една основна идея
  29 април 1938 г. [опис]

 30. Причина, среда, факти
  6 май 1938 г. [опис]

 31. Честност и справедливост
  13 май 1938 г. [опис]

 32. Опорна точка
  20 май 1938 г. [опис]

 33. Мозъчни центрове
  27 май 1938 г. [опис]

 34. Правата линия
  3 юни 1938 г. [опис]

 35. Какво трябва на младите
  24 юни 1938 г. [опис]

 36. Законът на контраста
  1 юли 1938 г. [опис]

 37. Освобождаване
  8 юли 1938 г. [опис]

 38. Съзнание и самосъзнание
  2 септември 1938 г. [опис]

 39. Господарят
  9 септември 1938 г. [опис]

 40. Самовъзпитание
  16 септември 1938 г. [опис]

[подробности по изданието]