[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Методи за самовъзпитание. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Методи за самовъзпитание
  6 февруари 1931 г. [опис]

 2. Няколко необходими неща
  13 февруари 1931 г. [опис]

 3. Живот и радост
  20 февруари 1931 г. [опис]

 4. Живите сили в природата
  27 февруари 1931 г. [опис]

 5. Ханизе
  6 март 1931 г. [опис]

 6. Справедливост
  13 март 1931 г. [опис]

 7. Действия на силите
  20 март 1931 г. [опис]

 8. Знание и прилагане
  27 март 1931 г. [опис]

 9. Тригон
  3 април 1931 г. [опис]

 10. Човешките идеали
  10 април 1931 г. [опис]

 11. Разумност и светлина
  17 април 1931 г. [опис]

 12. Опитности в живота
  24 април 1931 г. [опис]

 13. Разумно прилагане
  1 май 1931 г. [опис]

 14. Обикновени и необикновени идеи
  8 май 1931 г. [опис]

 15. Новата епоха
  15 май 1931 г. [опис]

 16. Скритите таланти
  22 май 1931 г. [опис]

 17. Правилна преценка
  29 май 1931 г. [опис]

 18. Трите отношения
  5 юни 1931 г. [опис]

 19. Неизбежен път
  12 юни 1931 г. [опис]

 20. Сливане и разширяване
  19 юни 1931 г. [опис]

 21. Красивите линии
  26 юни 1931 г. [опис]

[подробности по изданието]