[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Методи за самовъзпитание. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Методи за самовъзпитание. Младежки окултен клас. Година X (1930–1931). Том II. София, 1941.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]