[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Лекции на МОК. Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том III. София, 1928.

 1. Високите места и чистият въздух
  15 февруари 1925 г. [опис]

 2. Най-важното
  22 февруари 1925 г. [опис]

 3. Честността
  1 март 1925 г. [опис]

 4. Равностранният триъгълник
  8 март 1925 г. [опис]

 5. Вдлъбнати и изпъкнали лещи
  15 март 1925 г. [опис]

 6. Слънчевите трансформатори
  29 март 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]