[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Лекции на МОК. Младежки окултен клас. Година IV (1924–1925). Том II. София, 1927.

 1. Квадратура на кръга
  11 януари 1925 г. [опис]

 2. Двете възможности
  18 януари 1925 г. [опис]

 3. Изпитите на ученика. Житното зърно
  25 януари 1925 г. [опис]

 4. Чудните предположения
  1 февруари 1925 г. [опис]

 5. Новото възпитание и самовъзпитание
  8 февруари 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]