[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Добри навици. Младежки окултен клас. Година II (1922–1923). Том II. София, 1936.

 1. Добри навици
  7 февруари 1923 г. [опис]

 2. Предназначение на слънцето, луната и звездите
  14 февруари 1923 г. [опис]

 3. Първата родена мисъл
  21 февруари 1923 г. [опис]

 4. Развитие на мозъчните центрове
  28 февруари 1923 г. [опис]

 5. Педагогическа лекция
  7 март 1923 г. [опис]

 6. Силата на тъмнината и светлината
  14 март 1923 г. [опис]

 7. Бяла и черна светлина
  21 март 1923 г. [опис]

 8. Най-добрият метод
  4 април 1923 г. [опис]

 9. Житно зърно
  11 април 1923 г. [опис]

 10. Разпределяне на енергиите
  18 април 1923 г. [опис]

 11. Четирите съзнания
  25 април 1923 г. [опис]

 12. Живият кръг
  2 май 1923 г. [опис]

 13. Движение на разумните сили
  9 май 1923 г. [опис]

 14. Отношение на природните сили към човешката душа
  30 май 1923 г. [опис]

 15. Опити
  20 юни 1923 г. [опис]

 16. Нежност и грубост
  27 юни 1923 г. [опис]

[подробности по изданието]