[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Добри навици. Младежки окултен клас. Година II (1922–1923). Том II. София, 1936.

[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Добри навици. Младежки окултен клас. Година II (1922–1923). Том II. София, 1994.

[съдържание]