[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Право си отсъдил. VIII Младежки събор (1930). София, 1930.

  1. Право си отсъдил
    12 юли 1930 г. [опис]

  2. Връзване и развързване
    13 юли 1928 г. [опис]

  3. Чрез Него стана
    14 юли 1928 г. [опис]

[подробности по изданието]