1. I Младежки събор (I Младежки събор на учениците на Всемирното Бяло Братство (1923). Русе, 1923)
  3 беседи от 2 юли 1923 г. до 3 юли 1923 г.

 2. Да възлюбиш (II Младежки събор (1924). София, 1940)
  5 беседи от 6 юли 1924 г. до 7 юли 1924 г.

 3. III Младежки събор (Младежки събор (1925). София, 1925)
  5 беседи от 5 юли 1925 г. до 7 юли 1925 г.

 4. IV Младежки събор (Младежки събор (1926). София, 1926)
  3 беседи от 7 юли 1926 г. до 9 юли 1926 г.

 5. V Младежки събор (Младежки събор (1927). София, 1927)
  2 беседи от 14 август 1927 г. до 15 август 1927 г.

 6. Закон за единство и общност (VI Младежки събор (1928). София, 1928)
  3 беседи от 8 юли 1928 г. до 10 юли 1928 г.

 7. Първите стъпки (VII Младежки събор (1929). София, 1929)
  1 беседа на 7 юли 1929 г.

 8. Право си отсъдил (VIII Младежки събор (1930). София, 1930)
  3 беседи от 13 юли 1928 г. до 12 юли 1930 г.