[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. I Младежки събор. I Младежки събор на учениците на Всемирното Бяло Братство (1923). Русе, 1923.

  1. Разцъфтяване на човешката душа
    2 юли 1923 г. [опис]

  2. Две думи!
    2 юли 1923 г. [опис]

  3. Първото правило
    3 юли 1923 г. [опис]

[подробности по изданието]