[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. III Младежки събор. Младежки събор (1925). София, 1925.

 1. И обхождаше Исус всичка Галилея
  5 юли 1925 г. [опис]

 2. Вътрешна връзка
  6 юли 1925 г. [опис]

 3. Двадесет правила от Учителя към ученика
  7 юли 1925 г. [опис]

 4. Методът на светлината
  7 юли 1925 г. [опис]

 5. Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика
  7 юли 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]