[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. III Младежки събор. Младежки събор (1925). София, 1925.

[съдържание]