[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Да възлюбиш. II Младежки събор (1924). София, 1940.

 1. Да възлюбиш
  6 юли 1924 г. [опис]

 2. Правилно разбиране на природните действия
  6 юли 1924 г. [опис]

 3. Любов и мисъл
  6 юли 1924 г. [опис]

 4. Топлината на живота
  7 юли 1924 г. [опис]

 5. Новото възпитание
  7 юли 1924 г. [опис]

[подробности по изданието]