[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. V Младежки събор. Младежки събор (1927). София, 1927.

  1. Мислещият човек
    14 август 1927 г. [опис]

  2. Правата мисъл
    15 август 1927 г. [опис]

[подробности по изданието]