[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. V Младежки събор. Младежки събор (1927). София, 1927.

[съдържание]